Ontstaansgeschiedenis van Janviool

Geschiedenis van een folkmagazine

Jan Viool, straatmuzikant

De folkrevival kreeg in Nederland onder andere vorm via Folkclub ’65, een muzikantentreffen in de Amsterdamse Pijp. De club had een gestencild maandorgaan onder de titel Folk Sounds. Na ruim tien jaar hielden folkclub en blaadje op te bestaan. Het gat wat daarmee ontstond werd opgevuld door het initiatief van een aantal folkmuzikanten.

In februari 1977 verscheen het eerste nummer van Jan­viool, veertien pagina’s A4 op kringlooppa­pier. Vanaf Janviool 18 ging het blad over op steviger, wit papier en bij Janviool 22 was het aantal pagina’s gegroeid tot achtentwintig, zo­dat voor het eerst twee nietjes ze bij elkaar moesten houden. De oplage groeide tot vijf­tienhonderd exemplaren en Janviool, dat tot dan toe werd uitgegeven in eigen beheer, werd in januari 1981 ondergebracht bij een heuse uitgeverij, die meteen voor een prachtige kleu­renomslag zorgde. De bedoeling was om het ‘periodiek voor volksmuziek’, zoals het blad inmiddels heette, ook via de kiosken te verspreiden; helaas kwam de losse verkoop nooit van de grond. De uitgever zat met Janviool steeds net in de rode cijfers, maar omdat men het belang van een dergelijk blad in hun fonds inzag, ging men er mee door. In 1986 werd het aantal pagina’s teruggebracht tot tweeëndertig. Vanaf januari 1987 kwam ook de kleurenom­slag te vervallen en moesten we het stellen met één steunkleur, hetgeen echter de mogelijk­heid opende voor een totaal andere vormge­ving. In maart van dat jaar werd met Janviool 75 het tienjarig bestaan gevierd. En vanaf Jan­viool 80, in februari 1988, nam de Stichting Janviool de uitgave, met alles wat daaraan vastzit, weer in eigen hand.

New Folk Sounds
De naam van het blad stond binnen de redactie en medewerkers al geruime tijd ter discussie. In de praktijk werd meer en meer aandacht besteed aan nieuwe stromingen en aan door folk beïnvloede popmuziek. Een naam als Janviool, raak gekozen in de periode dat de Nederlandstalige folk hoogtij vierde, dekte de lading niet meer, en met ingang van februari 1989, na twaalf jaar, werd het blad omgedoopt tot New Folk Sounds, waarmee toch een traditie werd voortgezet, verwijzend naar de voorganger van Janviool, Folk Sounds.

Oudste folkmagazine van Europa
Artiesten en muziekstro­mingen die door andere bladen totaal werden (en worden) genegeerd, kwamen (en komen) in Janviool en New Folk Sounds aan de orde. Van sommi­ge groepen hoorden we nooit meer iets, ande­re werden beroemd als cultverschijnsel. Uniek ook: New Folk Sounds is het oudste folkmagazine in Europa en na het Amerikaanse Sing Out het oudste magazine ter wereld dat zich bezig­houdt met volksmuziek. Sinds de oprich­ting van de stichting in 1978 is tot en met 2011 een papieren tijdschrift uitgegeven en sinds 2012 gaan we geheel digitaal gewoon door met dezelfde kwalitatieve inhoud.

Wie herkent ze nog? De oude covers van Janviool en New Folk Sounds?

4 Reacties
  1. Jan van Rij
  2. Wim Gilbers
    • Erik Kaal
      • New Folk Sounds