Christine Primrose – Gradh is gonadh-Guth ag aithris

Gradh is gonadh-Guth ag aithris
(Temple Records COMd2109)

Christine Primrose is een zangeres die in het (Schotse) Gaelic zingt. Dat doet ze op Love & Loss-a long voice (de Engelse vertaling van de Gaelic titel) geheel solo. Bewonderenswaardig, want waar is de tijd dat er nog a capella werd gezongen op een cd, laat staan een podium. De 11 titels en 3 bonustracks zijn veelal traditionals. Van anderen zijn de auteurs bekend (William Campbell, Donald MacLean, George MacLeod, Hector MacKinnon) en is de muziek traditioneel of door Primrose zelf gecomponeerd en een enkele is van één componist (Murdo MacFarlane).
De achtergronden van de songs zijn uitvoerig beschreven. En daar houdt de interesse wel een beetje op. Want hoe fraai, zuiver en toegewijd Primrose ook zingt, hoe stoutmoedig haar poging om 60 minuten lang met alleen de stem te overtuigen, mij lukt dat niet. Dat ligt zeker niet aan de kwaliteiten van de zangeres, maar aan de weinige spanning in de liederen. Het tempo is nagenoeg gelijk, ook qua melodie herken je op den duur de opeenvolging van noten, de fraseringen, de stembuigingen etc. Taalkundig maakt het geen indruk omdat ik de taal niet versta en bij een solo gezongen cd staat de tekst toch centraal.
Als document dus een aanwinst, maar voor louter muziekliefhebbers niet de volle lengte boeiend.

Scroll naar boven