Evert Bisschop Boele – Zingen als een zeeman (boek)

Zingen als een zeeman
(Eburon, ISBN 978-94-6301-501-1)

Evert Bisschop Boele is lector Kunsteducatie bij het Kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Eerder studeerde hij schoolmuziek aan het Conservatorium Maastricht en etnomusicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde bovendien aan de Georg-August Universiteit in Göttingen op een proefschrift over de betekenis van muziek in het alledaagse leven, en was enkele jaren bijzonder hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Het is voorstelbaar dat iemand met zo’n koffer vol ervaring een boekje schrijft over shantykoren in Nederland. En dan vooral over het shantykoor waarvan hij zelf lid werd om het van binnenuit te kunnen beleven. Hij wilde een muziekgenre onderzoeken wat ver van zijn dagelijkse muzikale realiteit verwijderd was, en waar nog weinig onderzoek naar gedaan was. Evert Bisschop Boele startte in 2013 met het project, maar had niet voorzien dat hij er tien jaar over zou doen om het af te ronden.

Als lid van het shantykoor kwam Evert terecht in een andere wereld, waarin de sociale context de drijvende kracht is, het zingen weliswaar belangrijk, maar toch ondergeschikt. Hij heeft zich snel opgenomen gevoeld en heeft de warmte en vriendschap gekoesterd. In het voorwoord van het boekje bedankt hij de koorleden en aanverwanten allerhartelijkst.

Het boek geeft ook een beeld van hoe de shantywereld er uit ziet. Het blijkt dat het vooral populair is in Nederland en Duitsland. In 2023 waren 333 koren lid van Shanty Nederland. Er wordt een geschiedenis van het shantykoor als fenomeen gegeven. Ook het type koren wat er is wordt benoemd. De schrijfstijl is heel vlot, waren alle onderzoeken maar zo lekker om te lezen. Leuk is ook om te vernemen hoe het verloop van een repetitieavond van het koor eruit ziet. Koorleden komen aan het woord, de sociale context speelt een belangrijke rol. De hoofdstukken worden afgewisseld met brieven die Evert schreef aan zijn neef in Zuid-Afrika, waarin shantykoren een terugkerend onderwerp zijn.

Zingen als een zeeman is een geweldig leuk en leesbaar boek, dat een breed beeld geeft hoe het is om in een shantykoor te zingen, en om deel uit te maken van een (vrienden)groep. Je krijgt gewoon zin om je ook aan te sluiten.

Website: https://eburon.nl/product/zingen-als-een-zeeman/

Scroll naar boven