GUO zoekt steun herdenkingsproject WOI

De stichting achter concertorganisatie Groeten Uit Oisterwijk (GUO) zoekt nog steeds steun voor theaterproject ‘D’n Grooten Oorlog, van Westhoek tot in Oisterwijk’. Hierin herdenkt GUO 100 jaar na datum de opvang van 1500 Belgische oorlogsvluchtelingen in een 4000 zielen tellend Oisterwijk bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Dit theaterproject vindt plaats op paaszaterdag 19 april 2014 in Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk.

Willem Vermandere verzorgt met ensemble een WOI-concert. De West-Vlaamse kleinkunstenaar woont in de Westhoek, brandhaard van de Eerste Wereldoorlog. Voorts zijn er lezingen van Tom Tacken en Henk van der Linden en een expositie, ingericht door Anton van Dorp en Noud Smits van Heemkundekring De Kleine Meijerij.

Een aanbevelingsbrief van Gemeente Oisterwijk, op initiatief van cultuurwethouder Maarten Pieters en ondertekend door burgemeester en gemeentesecretaris, mocht niet baten om de Provincie Noord-Brabant te overtuigen een subsidieverzoek te honoreren. In haar afwijzing noemde het Provinciebestuur het project weliswaar sympathiek, maar niet subsidiabel. Ook Stichting De Schuur in Oisterwijk wees een subsidieverzoek af. Daarop klopte GUO aan bij Rotary Oisterwijk – Kampina en bij de actie ‘Hart voor Elkaar’ van Rabobank Hart van Brabant. De Rotary gaf nog geen uitsluitsel en bij de Rabobank bleek onlangs één en ander mis te zijn gelopen. Volgens Stichtingvoorzitter Jos Creusen is het hoe dan ook te laat om nog alle projectplannen rond te krijgen. “Het concert, de lezingen en de expositie liggen vast en lopen geen gevaar. Van een publicatie, onderwijsproject, kunstexpositie, lezingen van medewerkers van drie Vlaamse musea en een uitwisseling met Vlaamse gemeenten moeten we zo langzaamaan afzien. Mocht er alsnog extra steun komen, dan reserveren we die voor een thematisch WOI-concert waarmee we volgend jaar oktober onze volgende GUO-concertserie openen.”

VluchBelgische Vluchtelingen 1914-1918. Bergen op Zoom
Belgische vluchtelingen in Bergen op Zoom 09-10-1914

Toch is Creusen blij dat GUO de Eerste Wereldoorlog in Oisterwijk op de kaart krijgt. “De opvang van 1500 Belgische oorlogsvluchtelingen had 100 jaar geleden enorm impact op die 4000 Oisterwijkers. De gruwelen uit de Tweede Wereldoorlog hebben dat verdrongen, maar niet bij mij als nazaat van één van hen die zich hier definitief vestigden in plaats van terug te keren. Bij honderden Oisterwijkers stroomt nu om die reden Vlaams bloed door de aderen. Alleen daarom al mag de Eerste Wereldoorlog geen ‘Vergeten Oorlog’ zijn. Niet voor niets bedoelen Vlamingen de Eerste Wereldoorlog als ze spreken van ‘d’n Grooten Oorlog’. Eén bezoek aan de Westhoek en je begrijpt waarom.”

Scroll naar boven