Rootsmuziek in Coronatijd (2)

De overlevingsdrang van de rootsmuziekzalen in een aantal portretten

In het Friese Oentsjerk organiseert Freek Nijland onder de noemer Folk in de Walden al enkele jaren concerten in een zaal van het landgoed Stania State. Nijland zit gebonden aan de voorschriften die het landgoed – een horecabedrijf – door de overheid zijn opgelegd. Daarnaast betrekt Nijland veelal internationale muzikanten. En die komen door maatregelen in eigen land niet vanzelfsprekend. In het afgelopen seizoen hadden ze daar al mee te maken.

“Sinds het begin van de corona crisis zijn er geen Folk in de Wâlden concerten meer geweest. Er staan nog twee eerder vastgelegde concerten gepland: van Mike Silver in november en Matthews Southern Comfort in december. Het is echter nog niet zeker of ze doorgaan”.
Als de concerten doorgaan is dat in aangepaste vorm.

“Het worden anderhalve meter concerten. In de kleine zaal kunnen dan 20 bezoekers. In de grote 50. Dat maakt het financieel moeilijk”. Nijland blijft optimistisch, niet in de laatste plaats door een enthousiast publiek.
“Ondersteuning van de overheid verwacht ik niet voor onze ‘kleine’ particuliere initiatieven. Dat maakt het lastig op het moment om vooruit te plannen.  Wellicht kunnen we een vorm van crowdfunding op touw zetten om toch artiesten te blijven boeken, ook met de lager toegestane bezoekersaantallen. We hebben tenslotte een trouwe en enthousiaste achterban en altijd een fijne sfeer.”

Niet alleen door Corona zijn er veranderingen. Het is het laatste seizoen dat Freek Nijland de organisatie op zich neemt. Dochter Linde en Bert Ridderbos nemen het stokje over. Je had hen een beter moment gegund…

Scroll naar boven