Saucejas – Daba

Daba
(Lauska/CPL music CPL052)

Een bijzonder project van een tienkoppig vrouwenkoor uit Letland. Saucejas ontstond uit de Letse Academie voor Cultuur in Riga en heeft als doel zang(technieken), stijlen en liederen en hun diversiteit in de Letse volkstraditie te verzamelen en uit te voeren. Die technieken bestaan onder meer uit archaïsche polyfone of multipart zang, maar ook zoiets als ‘drone singing’. Toonsoortwisselingen komen veelvuldig voor, evenals responszang.

Het repertoire verzamelen ze vanuit historische opnamen, maar ook literatuur en (hedendaags) veldwerk. Het bijzondere aan deze dubbel cd is de wijze van registreren van de liederen. De titel zegt al genoeg: Daba (in de natuur). Alle tracks werden op buitenlocaties opgenomen met meersporenrecorders en diverse microfoon situering.  De plekken die werden geselecteerd waren ver van alle locaties die verstoring van de natuurlijke achtergronden konden veroorzaken. Dus ver van snelwegen, vlieg-en treinroutes, steden etc.

Zo ontstaat een letterlijk zeer natuurrijke en natuurlijke opname. Je hoort de fluitende vogels of het ruisend riet, het geraas van de wind, het kabbelen van beekjes… Er werd nauwelijks verdere bewerking op log gelaten. Het is verbluffend hoe goed de opnamen klinken: helder, transparant, een voortreffelijke balans (tussen bijvoorbeeld sologedeelten en de koorbegeleiding). Daarbij hebben alle liederen inhoudelijk een connectie met seizoensgebonden gebeurtenissen in familie- en werk gerelateerde activiteiten, lofzangen (op de natuur), feesten en rituelen etc.

De bijgeleverde informatie (opnameplek, datum, verdeling van de rollen en soms een korte omschrijving van de inhoud) is uitgebreid. De technische kwaliteiten van de vocalisten staat buiten elke discussie. Die is verbazend knap. Maar de uitgave hinkt op twee gedachten: enerzijds is het een voortreffelijke documentatie, anderzijds een luisterobject.

Ondanks de kwaliteit in de uitvoering en de diversiteit van de liederen is het toch een hele zit om de complete dubbel-cd met zestig (!) tracks in één keer door te luisteren. Wellicht was een splitsing in twee volumes wat werkbaarder geweest, al heb je nu voor de prijs van één cd een complete verzameling.

Scroll naar boven