Susan McKeown & Lorin Sklamberg – Saints & tzadiks

Saints & tzadiks
(World Village 468089 / Harmonia Mundi)

Op Wonder Wheel, een cd van enkele jaren geleden waarop The Klezmatics liederen van Woody Guthrie brachten, zong de Ierse Susan McKeown mee. De samenzang van McKeown met Sklamberg, zanger en accordeonist bij The Klezmatics, viel zo erg mee dat beiden verder samenwerkten. De vrucht hiervan is de cd Saints & tzadiks die een onwaarschijnlijk welgekomen schijf is. Dat Jiddisch en Gaelic zo goed samen konden klinken had wellicht niemand kunnen vermoeden maar het resultaat bewijst het. Ik heb die cd van de eerste tot de laatste noot met stijgende verbazing beluisterd. Wat een mooie liederen en wat een prachtige samenzang. Ik haal één voorbeeld aan. Het nummer Prayer for the dead is een samenbrengen van drie liederen: het bekende Johnny I hardly knew ye, het Jiddische Kh’bin oysgeforn felder, velder oy vey! en het gebed Deus meus audiuva me. Gedurende ruim zeven minuten vloeien deze verschillende songs in elkaar over maar je zou willen dat het nog langer duurt. Het is een prachtig vredeslied geworden. Op radio zal je zo’n lang verhaal helaas niet te horen krijgen. Schaf je dus die cd aan en geniet. Geniet ook van de elf andere nummers die vaak speelser klinken dan Prayer fot the dead. Engels, Jiddisch en Gaelic: een vreemde combinatie zal je denken. Maar oh, zo mooi!

Scroll naar boven