The MagicKal folk of the Faraway tree – The soup & the shilling


The soup & the shilling
(Deadslackstring Records DV38)

The MagicKal folk of the Faraway tree is, evenals het al enigszins in de Nederlandse neofolk kringen ingeburgerde United Bible Studies, een collectief dat zich toelegt op een hedendaagse vorm van folkmuziek. Geen experimenteel gefreak, maar juist een benadering die modern en toch weer traditioneel is. Ze componeren eigen melodieën op bestaande teksten en doen dat met strikt akoestische instrumenten in een stijl die respect heeft voor de oude muziek. “Diegenen die nooit de ‘oorspronkelijke’ uitvoeringen hebben gehoord, zouden geen enkele reden hebben te vermoeden dat de melodieën geschreven zijn in het begin van de 21e eeuw” schrijft men terecht in de persbijsluiter. Puristen hebben dan ook totaal ongelijk als ze ageren tegen deze in feite pur(istisch)e folkmuziek als zijnde ‘niet origineel’. In menig nummer roept The MagicKal folk of the Faraway tree bij mij herinneringen op aan grote, illustere namen uit de vroege revival van de Ierse folk in de jaren zestig als Sweeney’s men en zeker Al O’Donnell. De muziek gaat gepaard met rust, ruimte en realisme. Beperkingen in technische beheersing van het instrumentarium -bij veel neofolkgroepen nog wel eens een heikel punt- worden indien aanwezig hier vakkundig omzeild. De muziek klinkt vooral open, eerlijk en oprecht. De eerste schijf van deze dubbelaar bevat songs uit twee niet meer verkrijgbare albums, The Mildew leaf en The cat’s meledeon. Cd2 bestaat uit recente opnamen, maar gaan evenals de eerste twee albums uit van de klassieke collectie Folksongs of Britain and Ireland van verzamelaar Peter Kennedy. Zeer fraai, in Gaelic en Engels uitgevoerde songs, waaronder enkele heel bekende als Spencer the rover en Twa Corbies, maar altijd verrassend. Opvallend is de sterke, overtuigende zang. Dat er af en toe een niet boven het kroegniveau uit stijgende bodhran song tussen zit, dan neem je op de koop toe.

Scroll naar boven