Van papier naar digitaal

Nieuw tijdperk voor New Folk Sounds

Het onvermijdelijke heeft zich aangediend: New Folk Sounds is genoodzaakt om de uitgave van het papieren magazine stop te zetten, met ingang van het nieuwe kalenderjaar. We blijven vanaf die datum wel digitaal verschijnen.

De kosten van het produceren van het papieren magazine worden bij lange niet meer gedekt door de inkomsten uit  abonneegelden en advertenties. New Folk Sounds 138, december 2011, zal de laatste papieren uitgave zijn. Alle abonnementen en daarmee samenhangende financiële verplichtingen zijn na het verschijnen van dit nummer beëindigd. We danken de abonnees voor de jarenlange steun, en we zijn er zeker van iedereen als bezoeker van onze website https://www.newfolksounds.nl hetzelfde leesplezier te kunnen blijven bieden.

De website van New Folk Sounds is de afgelopen jaren al een steeds grotere rol gaan spelen, waarbij de specifieke mogelijkheden om het woord aan te vullen met bewegende beelden en audiomateriaal door de redactie in toenemende mate werden aangegrepen. Nu het het papieren magazine geen haalbare kaart meer is, gaat de redactie volledig digitaal, om ons te blijven richten op het doel dat ons steeds voor ogen heeft gestaan: liefhebbers van traditionele muziek informeren over muzikanten en stromingen die elders nauwelijks aan bod komen. Daarbij willen we, zoals u van ons gewend bent, achtergronden belichten, dieper graven dan gemiddeld, vergeten verbanden blootleggen en onontdekte parels signaleren. Kortom, de inhoud voorop stellen.

Natuurlijk valt het zwaar om het blad, dat al vierendertig jaar bestaat, niet meer van de persen te laten rollen. Het is toch het einde van een tijdperk. We kijken vol trots terug op de tweehonderddrieëntwintig nummers van New Folk Sounds en voorloper Janviool, die we als volledige vrijwilligersgroep hebben laten verschijnen. Maar meer dan ooit blikt de redactie ook vooruit. Er valt nog zo veel te schrijven. Het lezerspubliek heeft nu geen enkele drempel meer. Iedere geïnteresseerde kan zich laven aan de de nieuwtjes, recensies, interviews, achtergrondartikelen en agenda op www.newfolksounds.nl. En, zoals nu ook al het geval is, kunnen eerder op papier gepubliceerde artikelen nog eens in digitale vorm worden nagelezen.

We zullen op die manier met elkaar in contact blijven.

New Folk Sounds verstoken van inkomsten. En natuurlijk kost het maken van een website ook het een en ander. Daarom vragen we eenieder die New Folk Sounds een warm hart toedraagt om donateur te worden, voor
€ 10,00 per jaar (meer is vanzelfsprekend welkom).

Hans van Deelen,
Voorzitter Stichting Janviool

3 Reacties
  1. Henk Hoogenstraaten
  2. Rob Hillerström
    • New Folk Sounds